Các JobLifer sẽ nhận được những quyền lợi bao gồm nhưng không giới hạn sau
shutterstock_1868328937 2.png

​Truy Cập Thư Viện

​Được truy cập thư viện thông tin, hồ sơ, tài liệu hỗ trợ tiếp nhận kiến thức

Quý 2/ 2021

01

Tải Tài Liệu

Tải về các tài liệu, form mẫu tiêu chuẩn hỗ trợ thực hành

Quý 3/ 2021

02

Giải Đáp Online

Giả đáp câu hỏi, thắc mắc về bài học hoặc các vấn đề khác

Quý 2/ 2021

03

​Thảo Luận Offline

Tham gia miễn phí các buổi thảo luận offline với chuyên gia của JobLife

Quý 2/ 2021

04

Kết Nối Tuyển Dụng

​Giới thiệu các thành viên có Năng lực đến Doanh nghiệp uy tín

Quý 3/ 2021

05

Nhận Quà Tặng

Nhận quà tặng từ Đối tác, Khách hàng của JobLife Channel

QUÝ 3/ 2021

06