youtube.png
  • JobLife

Học Gì Để "Có Giá"?

Updated: Feb 17

"Học gì để lương khởi điểm Ngàn đô?" là thắc mắc tinh khôn của Sinh viên ưu tú.


(Bấm vào đây hoặc tiêu đề nếu bạn muốn xem trên Youtube)

Trong video này, chúng tôi đưa ra danh sách các kiến thức cần học hỏi, tích luỹ để trở thành Lao động loại A, có giá khởi điểm $1000 trên thị trường Nhân sự qua 3 phần nội dung sau:

  • Phần 1: 2 lý do ra trường làm lương thấp?

  • Phần 2: Học gì để có giá?

  • Phần 3: Học từ đâu?

Hãy khám phá! - JobLife Vietnam.

83 views0 comments

Related Posts

See All

Tham gia cộng đồng JobLifer

Là thành viên ​để sở hữu các đặc quyền khác - Chi tiết

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin

© 2020 bởi JobLife. Learn to earn!