youtube.png
  • JobLife

Sai x Đúng Khi Học Tiếng Anh?

Updated: Feb 17

Sếp la, khách hàng khó chịu, đối tác thất vọng, đồng nghiệp xem thường vì bạn… không giao tiếp được TA.


(Bấm vào đây hoặc tiêu đề nếu bạn muốn xem trên Youtube)


Nhầm chấm dứt tình trạng trên, đội ngũ chuyên gia của JobLife đã xây dựng chuyên đề Tiếng Anh Công Sở 24H.


Được xây dựng chuẩn mực, khoa học và giảng dạy theo phương pháp JE2 với cốt lõi là hệ thống kiến thức giúp người học "Đặt - Hiểu câu", Tiếng Anh Công Sở 24H sẽ là “thần dược” bạn tìm kiếm bấy lâu hay chỉ là một phát ngôn hồ đồ của JobLife. Hãy khám phá!

50 views0 comments

Related Posts

See All

Tham gia cộng đồng JobLifer

Là thành viên ​để sở hữu các đặc quyền khác - Chi tiết

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin

© 2020 bởi JobLife. Learn to earn!