• JobLife

Công Thức Định Giá Nhân Viên?

Video bài học đang trong quá trình hoàn thiện hậu kỳ cho chất lượng 4K và sẽ phát sóng trong thời gian tới. Bạn có thể xem:


Video mẫu Tại đây


Bấm Đăng ký Youtube hoặc Đăng ký Kênh để nhận thông báo và tham gia chương trình Ưu đãi Thành viên.


JobLife Vietnam!

36 views

Related Posts

See All